Læring med IKT‎ > ‎

Forlagsressurser

Skolene bruker også noen av disse verktøyene og tjenestene

Klikk på symbolet for tilgang!

http://www.salaby.no/forsiden/skoleveien/1-2
 

http://www.salaby.no/forsiden/skoleveien/byparken-3-4
http://www.salaby.no/forsiden/kanal-s
 http://tusenmillioner1-4.cappelendamm.no/ 
http://tusenmillioner5-7.cappelendamm.no/

salaby 1-2

salaby 3-4

salaby 5-7

tusenmillioner 1-4 

tusenmillioner 5-7 

 
http://stairs1-4.cappelendamm.no/
 
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
 
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8551

 
www.musicdelta.no
 

 stairs 1-4

 stairs 5-7

horisonter 8-10

 music delta

korarti 

 
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/
 
http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver
 
http://podium.gyldendal.no/nyekontekst?page=elev
 
http://faktor.cappelendamm.no/
 
http://relemo.conexus.no/login/index.php

 multi nettoppgaver 1-4

 muliti nettoppgaver 5-7

 kontekst 8-10

faktor 8-10 

relemo

     
     
     
     
     
     

Comments