Standardapplikasjoner i Kristiansandskolen

For å sikre en god læring er det viktig at skolene velger gode apper på iPad.

bilde fra https://www.jisc.ac.uk/
(bilde fra www.jisc.ac.uk)

Noen apper blir installert på iPad når den settes opp, andre må skolene anskaffe selv.
Her finner du en oversikt over gjeldene oppsett for iPad på de ulike skoleslagene.

Alle trinn:
  • AirWatch Agent - klient for fjernadministrering av iPad - legges inn automatisk
  • Google programpakke (docs, sheets, slides og drive) - officepakke fra Google - legges inn automatisk
  • Creaza Cartoonist - tegneserieverktøy for produksjon av digitale fortellinger - legges inn automatisk
  • Mindomo - tankekartverkøy som kan brukes av alle - legges inn automatisk
  • IntoWords - skrivestøtte - legges inn automatisk
  • Quizlet - lærestøtte - legges inn automatisk
  • Book Creator - kreativ kladdebok for alle - må engangskjøpes av skolen selv, IT-rådgiver tilbakefører beløpet
  • Apples programvarepakke (Pages, Numbers, Keynote, iMovie, Garageband - skolen får disse i egen proses

Småskoletrinnet:
  • Skoleskrift 2 - lese og skriveopplæring - må engangskjøpes av skolen selv, IT-rådgiver tilbakefører beløpet

Mellomtrinnet

Ungdomstrinnet:
  • Geogebra - dynamisk geometriprogram - legges inn automatisk
Anbefalte applikasjoner (skolenes eget ansvar)
Comments